uw kennis

in veiligheid

Offerte aanvragen

CE-Markering en Gebruiksaanwijzing

Safety Guide -Gebruiksaanwijzing en handleiding.

Een gebruiksaanwijzing is nogal eens een struikelpunt in het CE-markeringstraject. Het belangrijkste doel van de gebruiksaanwijzing is veiligheid en het tweede niet onbelangrijke doel is een beschrijving van het proces, de bedieningshandelingen en overige belangrijke aanwijzingen voor een veilig en juist gebruik.

Opbouw van een gebruiksaanwijzing

Wij adviseren om de opbouw van een gebruiksaanwijzing op basis van de Nieuwe onder de machinerichtlijn geharmoniseerde norm ISO/DIS 20607 te gebruiken. Deze norm bevat meerdere aanwijzingen voor de leesbaarheid, lettertypen en aanvullende informatie. De machinerichtlijn geeft alleen verplichtingen op inhoud.

Wij hebben een Word-sjabloon gemaakt die wij beschikbaar stellen als u door ons de begeleiding laat uitvoeren, om voor alle items die verplicht zijn in de machinerichtlijn voldoende informatie in de gebruiksaanwijzing op te nemen.

Taal van de handleiding

In de machinerichtlijn staat bij artikel 1.7.4 dat de gebruiksaanwijzing moet zijn gesteld in de taal van het land waar de machine op de markt wordt gebracht:
“Bij iedere machine moet een gebruiksaanwijzing zijn gevoegd in de officiële Gemeenschapstaal (of talen) van
de lidstaat waar de machine op de markt wordt gebracht en/of in bedrijf gesteld.”

Als de importeur de gebruiksaanwijzing zelf vertaald heeft is het dus geen originele gebruiksaanwijzing en zal in die gebruiksaanwijzing (ce handleiding) de vermelding moeten komen te staan dat het een “vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” is.

Eigenlijk is het belangrijkste doel het communiceren van de veiligheidsinstructies, het bedoeld en onbedoeld gebruik en de onderhoudsvoorschriften.

Vaak adviseren wij om een soort instructiekaart te maken en deze bij de bedienplaats van de machine aan te brengen zodat voor de belangrijkste veiligheidsinstructies niet de gebruiksaanwijzing moet worden “doorgespit”.

Een andere vorm van aanvullende informatie is het maken van een “infogram”, zodat op een visuele manier de instructies worden doorgegeven.

Maar zorg ervoor dat de belangrijkste gegevens op een professionele en duidelijke manier worden overgebracht, de basis is en blijft de gebruiksaanwijzing (ce handleiding) zoals die in de machinerichtlijn is beschreven.