uw kennis

in veiligheid

CE-Markering

CE-Markering - Verplicht en FW-Techniek helpt.

CE-markering wordt door de fabrikant of importeur aangebracht.

Het primaire doel van de CE-markering is om de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen en de veiligheid van het gebruik van het product te verhogen.

Verplichtingen leverancier of producent

Voor veel producten zijn meerdere richtlijnen en normen van toepassing.
FW-Consultancy begeleidt u bij de CE-markering, dit begint met de vraag aan welke richtlijnen het product moet voldoen.
Om daar achter te komen voeren wij eerst een risicoanalyse uit en bepalen de grenzen van de machine.

De rol van FW-Consultancy

FW-Techniek helpt u op een no-nonsense en pragmatische manier bij:

 • uitvoeren van een risico-analyse;
 • bepalen welke richtlijnen van toepassing zijn;
 • welke normen moeten worden toegepast;
 • gebruiksaanwijzing indelen en schrijven op basis van EN-ISO 20607 of NEN 5509;
 • aanleggen Technisch Dossier;
 • opstellen van de CE-verklaring en aanbrengen van de CE-markering.

Onze aanbieding

Er bestaat vaak onduidelijkheid over de inhoud van een offerte of dienstverlening diverse aanbieders, waardoor het bedrag voor de CE-markering veel hoger kan uitvallen dan vooraf wordt verwacht.
Wij proberen onze aanbieding zo helder mogelijk te maken, door een richtprijs op te nemen, die afhankelijk is van het soort product, de te gebruiken normen en de tijd die wij inschatten nodig te hebben voor inventarisatie en beoordeling van het product.
Afhankelijk van de eigen inbreng en compleetheid van de al aanwezige informatie en documentatie kan jet bedrag dan lager of hoger uitvallen, maar meestal is deze opgave voldoende dekkend voor het gehele traject, wanneer het een meer gecompliceerde machine is of als u zelfs het hele traject wil uitbesteden maken we daar goede en heldere afspraken over.
Eventueel kan het nodig blijken een NoBo (conformiteitsbeoordelingsinstantie) in te schakelen, maar ook dan is een compleet technisch dossier noodzakelijk.

Laagspanningsrichtlijn en Richtlijn algemene productveiligheid

FW-Techniek houdt zich voornamelijk bezig met de producten die een verband hebben met elektrotechniek.
Dat kunnen zijn:

 • Accu en acculaadsystemen
 • Elektrische verwarmingstoestellen
 • Lampen en verwante producten
 • Besturingen, lichtkranten, informatieborden
 • Alles wat aangesloten wordt op een een spanning tussen de 50 en 1000 VAC en tussen de 75 en 1500 VDC, maar geen machine is

Wij houden ons bezig met de meest uiteenlopende producten, veel van deze producten zijn nieuwe ontwikkelingen en wij werken veel onder geheimhouding van de productdetails. In vrijwel alle producten is besturing toegepast die moet worden beoordeeld op elektrische veiligheid, immuniteit op storingen van buitenaf en het voorkomen van opwekken van storingsvelden.

Machinerichtlijn

Als er bewegende delen in een apparaat zitten die door een krachtbron worden aangedreven spreken we over een machine en valt het product onder de machinerichtlijn.
De beoordeling van een dergelijk product begint met het maken van een risico beoordeling. Dan worden de gevaren van de machine beoordeeld en risico waaraan de gebruiker en/of omgeving worden blootgesteld.
Verder wordt de aanwezige documentatie beoordeeld en de handleiding in overeenstemming gebracht met de eisen uit de machinerichtlijn.
Voorbeelden van deze machines zijn:

 • Voedselverwerkingsmachines
 • Hoogwerkers
 • Verpakkingsmachines
 • Lasmachines, lasrobots
 • Metaalbewerkingsmachines
 • Tuinbouwmechanisatie en intern transportsystemen

Maar ook kunstwerken en hulpmiddelen die men niet direct onder deze richtlijn zou verwachten:

 • Bruggen en Sluizen
 • Stuwen en Gemalen
 • Hijsmiddelen

Normcommissie

FW-Consultancy is van 2014 tot 2021 lid geweest van de normcommissie NEC 44, die onder andere de elektrische uitrusting van machines onder zijn verantwoording heeft, de norm NEN-EN-IEC 60204.
Deze commissie vergadert samen met de normcommissie NC 341018, die zich bezighoudt met de mechanische kant van de machinerichtlijn.
Nu zijn wij lid van het platform NEC 44, dat is een groep mensen vanuit de praktijk die onder leiding van de normcommissie kennis en ervaring delen en omgekeerd worden bijgepraat over de meest actuele zaken in de normontwikkeling met betrekking tot de machineveiligheid.

Samengevat

Het is, zeker voor technisch opgeleide personen, een taai proces dat echter wel zorgvuldig moet worden doorlopen om achteraf problemen te voorkomen wanneer het product betrokken blijkt te zijn geweest bij een arbeidsongeval of andere calamiteiten.
Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor nadere informatie, wij geven u graag antwoord op uw vragen en als dat niet voldoende is maken wij graag een vrijblijvende heldere aanbieding om u te assisteren.

Bel daarvoor met onze consultant of maak gebruik van ons contact-formulier.
FW-Consultancy begeleidt de fabrikant bij het CE-markeringsproces, veel wordt door de fabrikant uitgevoerd op aangeven van FW-Consultancy.
Als het Technisch Dossier of de documentatie volledig is kan door de fabrikant het CE merk worden aangebracht op het product, of de producten die hiervoor in aanmerking komen.
Voor de wet is de importeur van producten van buiten de EU gelijkgesteld met de fabrikant.
De CE-Verklaring wordt door de fabrikant ondertekend, hij is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het product of machine.