uw kennis

in veiligheid

Offerte aanvragen

Europese Richtlijnen

In Europa worden richtlijnen vastgelegd waar elk Europees land zich aan moet conformeren.

Richtlijnen zijn omgezet in wetgeving;
Verordening is direct wet en dus rechtsgeldig in elk land van de EU

In de Europesen lidstaten moet de richtlijnen worden omgezet in wetgeving, zo is bijvoorbeeld de arbeidsmiddelenrichtlijn opgenomen in de arbeidsomstandighedenwet.
Machines vallen onder de machinerichtlijn.
De eerste machinerichtlijn is in 1997 van kracht geworden. Alle nieuw geleverde machines moeten vanaf die datum worden voorzien van een CE-markering, waarmee wordt verklaard dat de machine aan de richtlijn(en) voldoet. De huidige machinerichtlijn is van kracht sinds 2006.

Binnenkort wordt de machinerichtlijn vervangen door de Nieuwe Machineverordening.
Wij nemen u graag mee in de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen die dit met zich meebrengt.

Richtijnen en Verordeningen zijn gratis

Richtlijnen zijn gratis beschikbaar en kunnen worden gevonden op e website van de Europese gemeenschap: eur-lex.europa.eu

Richtlijnen en Verordeningen toepassen vanaf ontwerpfase

Voor veel producten zijn richtlijnen van kracht, het is dus zaak om uit te zoeken onder welke richtlijn een product valt.
Bij een machine is de belangrijkste richtlijn de machinerichtlijn, maar ook de EMC-richtlijn en andere richtlijnen kunnen van kracht zijn.
Zorg dat u vanaf het ontwerp van uw product voortdurend controleert of het product in overeenstemming is met de van toepassing zijnde richtlijnen.
FW-Techniek kan u adviseren en begeleiding tijdens het gehele traject en zorgen dat de vereiste documenten gecomplementeerd worden en dat het Technisch Dossier volgens de richtlijn is opgesteld.

Hieronder vindt u richtlijnen die u als PDF kan inzien en downloaden: