uw kennis

in veiligheid

Offerte aanvragen

Risicoanalyse

Voorafgaand aan de bouw van van een machine is een risicoanalyse uitgevoerd, klopt dit bij u ook?

Dit wel is de eerste verklaring die je als fabrikant moet geven als je een machine in overeenstemming wil laten zijn met de machinerichtlijn:


Uittreksel van de machinerichtlijn. Risicoanalyse is uitgevoerd . . .
Omdat veelal de daadwerkelijke risicoanalyse wordt gemaakt als de machine in opbouw is, of al in bedrijf is gesteld komen wij veel situaties tegen  waarbij wij samen met de fabrikant een risico inventarisatie uitvoeren tijdens de eerste inspectie van de machine.

Om deze risico inventarisatie en -reductie uit te voeren maken wij gebruik van de norm NEN-EN-ISO 12100. De uitkomsten en bevindingen van elk afzonderlijk gevaar en daarmee verband houdende rest-risico moet zijn vastgelegd in het Technisch Dossier.

Pas op de duim! Situatie opgenomen in de Risicoanalyse?
Voor de classificatie van het risico maken wij gebruik van de methode die in de PL-norm NEN-EN-ISO 13849 wordt beschreven. Deze werkt met een structuur waarin de ernst van het risico afgewogen wordt tegen de blootstellingsduur- en frequentie, waarschijnlijkheid (afwendbaarheid). Dit resulteert in het volgende diagram:


PL diagram, verbeterde versie. Hulpmiddel bij de risicoanalyse.
Na het uitvoeren van de risicoanalyse en het nemen van maatregelen worden deze op effectiviteit beoordeeld en wordt het restrisico bepaald.
Afhankelijk van het restrisico zullen nog maatregelen moeten worden genomen, wellicht moeten de maatregelen worden aangepast. Als het risico acceptabel wordt geacht moeten waarschuwingspictogrammen worden aangebracht en instructies worden opgesteld en gegeven aan de personen die met deze risico’s te maken krijgen.