uw kennis

in veiligheid

Offerte aanvragen

NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Consult was tot 2022 in de normcommissie NEC 44 vertegenwoordigd. Nu nemen we deel aan het platform NEC 44.
Deze commissie vergadert samen met de commissie voor machineveiligheid, omdat de werkgebieden elkaar aanvullen.

Door vertegenwoordiging in de commissie die de norm NEN-EN-IEC 60204-1 onder zijn beheer heeft, zijn wij nauw bij de ontwikkeling van deze norm betrokken. Waar mogelijk proberen we invloed uit te oefenen, hoewel wij beseffen dat bij een mondiaal ontwikkelde norm als de NEN-EN-IEC 60204-1, Nederland en zeker een klein bedrijf als FW-Consult een beperkte invloed zullen hebben.
Belangrijker vinden wij dat dicht bij de ontwikkeling aanwezig zijn voordelen heeft voor FW-Consult en zijn klanten.

Bij de machineveiligheid, en voor de CE-markering is deze norm van toepassing op de elektrische uitrusting van de machines.

FW-Consult verzorgt CE-markering en periodieke herkeuring van de meeste machines en apparaten. Wij stoppen dan niet bij de inkomende voeding, zoals bij de NEN 3140 het geval is en velen denken dat dan de gehele machine op de juiste wijze is gekeurd.