uw kennis

in veiligheid

Het onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met FW-Techniek Consultancy BV

Persoonsgegevens die wij verwerken

FW-Techniek Consultancy BV verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. FW-Techniek Consultancy BV verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tevens verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Naam contactpersoon
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– KvK nummer
– BTW nummer
– Bankrekeningnummer

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat FW-techniek in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. FW-Techniek Consultancy BV  gebruikt uw persoonsgegevens voor:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– FW-Techniek Consultancy BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FW-Techniek Consultancy BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

FW-Techniek Consultancy BV verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer de wet dat vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FW-Techniek Consultancy BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag FW-Techniek Consultancy BV vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u FW-Techniek Consultancy BV verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het info@fwconsult.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FW-Techniek Consultancy BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen.