uw kennis

in veiligheid

Offerte aanvragen

CE-Markering – normen

Een product of machine moet voldoen aan de richtlijn waar deze onder valt.

Om aan de richtlijn te voldoen zijn er in Europa normen geharmoniseerd onder de verschillende richtlijnen.

Door deze juist toe te passen zal er een vermoeden van overeenstemming worden bereikt met de richtlijn. Op dit moment zijn er geluiden dat er binnen Europa meer waarde gehecht zal gaan worden aan de normen, maar dat proces staat nog in de kinderschoenen.

Verband verschillende normen machineveiligheid

Verschillende soorten normen

Er zijn verschillende soorten normen, te weten A, B en C-type normen.

De A-type normen gaan over fundamentele veiligheidseisen, zoals de riscicobeoordeling en risicoreductie.

De B-type normen gaan over de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsinrichtingen, hoe je die moet toepassen en wanneer.

De C-type normen gaan over een bepaalde machine (hoogwerker) of een groep machines (verpakkingsmachines) en in deze soort norm zijn de A- en B- type norm toegepast op de specifieke machine of groep van machines. Meestal is de risicoanalyse volgens de ISO 12100 hierin uitgewerkt en wordt er direct verwezen naar de normartikelen die beschrijven hoe dit is / moet worden uitgevoerd om te voldoen.

Wat is het voordeel van een C-norm?

Wanneer een machine volledig voldoet aan de bijbehorende  C-norm is het meestal niet verplicht om een NoBo in te schakelen en kan de CE-markering volledig in eigen beheer worden uitgevoerd.

Voorbeelden

A-normen

Fundamentele algemene veiligheidsbeginselen, b.v.:

Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie EN ISO 13849-1, EN/IEC 62061
Veiligheidseis pneumatiek EN ISO 4414
Veiligheidseis hydraulica EN ISO 4413
Elektrische uitrusting EN 60204-1

 

B1-normen

Technische veiligheidsaspecten, b.v.:

Veiligheidsafstanden (bescherming van de bovenste/onderste
ledematen)
EN ISO 3857
Minimumafstanden ter voorkoming van het verpletteren van
menselijke lichaamsdelen
EN 349
Menselijke lichaamsafmetingen, toegangsopeningen in machine,
toegangsopeningen, antropometrische gegevens
EN 547-1/-2/-3
De plaatsing van beveiligingsinrichtingen in verband met naderingssnelheden EN ISO 13855

 

B2-normen

Technische voorzieningen b.v.:

Vaste en beweegbare afschermingen (veiligheidshekken, barrières, maskeereffecten) EN ISO 14120
Vergrendelingssystemen in samenhang met afschermingen (vergrendeling van veiligheidsdeuren enz.) EN ISO 14119
Verkoming van
onbedoeld starten
EN 1037
Niet-scheidende afschermingen (lichtschermen, scanners, schakelmatten, etc.) EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1
Tweehandenbedieningen EN 574
Verstelbare veiligheidsvoorzieningen met beperkte toegang Afschermingen, vaste en beweegbare EN ISO 14120
Noodstop EN ISO 13850

 

C-Normen

Veiligheidsspecificaties voor bepaalde (groepen) machines, b.v.:

Hoogwerker EN 280
Verpakkinsmachines EN 415
Grondverzetmachines EN 474
Etc. EN  . . .