uw kennis

in veiligheid

Offerte aanvragen

FW-Techniek en NEN 3140

De norm NEN 3140 is een zelfstandige norm voor veilige bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties.
Wanneer een bedrijf handelt conform de norm NEN 3140 zal bij een conflict worden gesteld dat:
“er een vermoeden van overeenstemming bestaat” waardoor meestal zal worden bepaald dat aan de zorgplicht is voldaan.

Naast het aanwijsbeleid van personen is de periodieke inspectie van installaties en overig elektrisch materieel beschreven in de NEN 3140. Voornamelijk wordt op de veiligheid gecontroleerd, zowel de brandveiligheid als het gevaar voor elektrocutie.

De norm gaat uit dat bij elke elektrotechnische installatie een Installatie Verantwoordelijke (IV) is. Deze bepaalt de inhoud, de methode en de frequentie van de in de arbo-wet voorgeschreven periodieke inspecties. Echter in de praktijk is dit vaak niet zo. In die situaties (90% van de installaties) is het verstandig een inspectie uit te voeren op basis van de SCIOS-regeling Scope 8.

Scope 8 en NEN 3140

De methode scope 8 is gebaseerd op de NEN 3140 en geeft een aantal vaste inspecties en controles, waardoor de veiligheidsinspecties eenduidiger worden en voldoen aan de minimale eisen die de arbeidsomstandighedenwet voorschrijft.

NEN1010

Nieuwe installaties en uitbreidingen moeten volgens de norm NEN 1010 worden geïnspecteerd.

Vanaf 2024 is het mogelijk om nieuwe installaties te laten inspecteren volgens de Scope 8 (EBI) methode.
Dit vraag veel kennis van de inspecteur waardoor het een waardevolle inspectie zal zijn, die naar verwachting bij steeds meer installaties, mede door de overheid en verzekeringsmaatschappijen, zal worden voorgeschreven.