uw kennis

in veiligheid

Offerte aanvragen

Machineveiligheid

Werken met mensen en machines brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s te beperken en ongelukken te voorkomen is een periodieke keuring noodzakelijk. Het periodiek controleren van machines is in het belang voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers en uw organisatie.
Een veilige machine is herkenbaar aan de CE-markering. Voor de waarborging van voldoende machineveiligheid moet het ontwerp van de machine al veilig zijn. De CE-markering geeft aan dat de machine veilig ontworpen is.

Advies

FW-Consult kan u adviseren in de ontwerpfase en u begeleiden gedurende het gehele proces en bij voltooiing van de machine de noodzakelijke testen uit te voeren, o.a. hoofdstuk 18 van de norm NEN-EN-IEC 60204-1 en EMC testen.
De CE-markering is verplicht binnen de landen van de Europese Unie en in Nederland. Naast de CE-markering kan FW-Techniek ook zorgen voor een goede gebruikershandleiding en onderhoudsschema.
Tevens adviseren wij u zodat u het TD en de EG-verklaring van overeenstemming op correcte wijze kan samenstellen. Ook kunnen wij u adviseren welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren. Door veiligheidssystemen regelmatig te controleren op functionaliteit, en te reageren op storingen of schade, wordt het veiligheidsniveau van de machine in stand gehouden.

Normen “Machineveiligheid”

FW-Consult was tot 2022 in de normcommissie NEC44 vertegenwoordigd. Nu nemen we deel aan het platform NEC44.
Deze commissie en platform vergadert samen met de commissie voor machineveiligheid, omdat de werkgebieden elkaar aanvullen.

Door de sterke verwevenheid van de vakgebieden WTB en Besturing/Elektrotechniek zijn wij ook actief op het gebied van algemene machineveiligheid.
Onze kracht ligt in het aanbieden van het gehele traject, van ontwerp, controle van de veiligheidsniveau’s PL en SIL. Het doel van beide methoden is om veilige besturingen te waarborgen, vanuit de machinebouwer WTB is dat het Performance Level en vanuit de besturing is het Safety Integrity Level.
Onlangs (eind 2013) hebben wij in de vorm van de normcommissies NEC 44 “Elektrische uitrusting van Machines” en Normcommissie 341018 “Machineveiligheid” de beide normen vertaald vanuit het Engels in het Nederlands en getracht de terminologie in beide normen gelijk te krijgen.