uw kennis

in veiligheid

Offerte aanvragen

CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Risicobeoordeling en -reductie

Tijdens het ontwerp van een machine behoort een risicobeoordeling te worden uitgevoerd, maar helaas zien wij vaak dat dit pas wordt gedaan als (het prototype) van de machine klaar is.
Elke traject bestaat uit een risicoboordeling en -reductie om de genomen en eventueel nog te nemen maatregelen, zoals afschermingen, veiligheidscontacten en lichtschermen, te kunnen beoordelen.
Om op een eenduidige manier een risicobeoordeling te maken hebben wij er voor gekozen een gecertificeerde opleiding te volgen en mogen daardoor de titel CMSE® (Certified Machinery Safety Expert) voeren.

Lees verder bij CE-Risico Analyse . . . .

TÜV gecertificeerd door een opleiding en examen bij Pilz

Om te zorgen dat wij ons werk op een juiste manier doen en de risico’s correct beoordelen hebben wij een opleiding gevolgd bij Pilz om niet alleen door onze jarenlange ervaring en betrokkenheid bij de normontwikkeling, maar ook door een toetsing van onze kennis de kwaliteit van ons werk hoog te kunnen houden.

Certificaat CMSE